підручник аптечної технології лікарських засобів

Скачать документ: Аптечні технології лікарських засобів. Тестові завдання та теоретичні питання. Відповіді. Методичні рекомендації.  Аптечні технології лікарських засобів. Міністерство Охорони Здоров'Я україни. Вінницький національний медичний університет. імені М. І. Пирогова. кафедра фармації. Методичні рекомендації. для підготовки до занять. з аптечної технології лікарських засобів. 10. Виробництво лікарських засобів, які знаходяться під тиском. 11. Нормативна документація у виробництві готових лікарських засобів. 11.1. Виробничі технологічні нормативні документи. 11.2. Регламенти виробництва. 11.3. Специфікації. 11.4. Методики (стандартні робочі методики, соп - стандартні операційні процедури /Sop - Standard Operational Procedur/). Протоколи. 11.5. Технологічні рецептури, технологічні інструкції та інструкції щодо упаковки. Аптечна технологія лікарських засобів – це навчальна дисципліна, яка спрямована на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок.  Метою вивчення дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок підготовки, зберігання вихідних матеріалів. Детальне і ґрунтовне ознайомлення з теоретичними і практичними питаннями виробництва фармацевтичних препаратів дає можливість більш повно засвоїти досліджуваний матеріал, реалізувати науково-творчий потенціал студентів і збагатити їх знаннями, які будуть безпосередньо використані в практичній діяльності. Лікарські засоби для парентерального застосування повинні мати відповідну мікробіологічну чистоту, що забезпечується технологією виготовлення та додаванням антимікробних консервантів, якщо це необхідно. Лікарські засоби для парентерального застосування випускають у скляних або інших контейнерах або у заздалегідь наповнених шприцах, які є герметичними. Реферат Аптечна технологія ліків. Тема: Отчеты по практике. тодом виливання їх маса залежить від величини гнізда форми (обсягу), щільності використовуваних лікарських речовин і основи. 6 день. Знайомство з асептичними умовами виготовлення ліків, з апаратурою для їх фільтрування та стерилізації. 1. Аптечна технологія лікарських засобів 2. Промислова технологія лікарських засобів 3. Біофармація 4. Технологія лікарських косметичних засобів 5. Належні практики у фармації Аптечна технологія лікарських засобів – одна з найважливіших профільних фармацевтичних дисциплін, яка навчає студентів теоретичних основ та практичних умінь і навичок виготовлення лікарських форм в умовах аптеки, здійсненню постадійного контролю якості, стандартизації, біофармацевтичної оцінки, удосконалення технології, визначення впливу умов зберігання та виду.  Технологія лікарських косметичних засобів – наука, що вивчає теоретичні основи і виробничі процеси отримання Реферат Аптечна технологія ліків. Тема: Отчеты по практике. тодом виливання їх маса залежить від величини гнізда форми (обсягу), щільності використовуваних лікарських речовин і основи. 6 день. Знайомство з асептичними умовами виготовлення ліків, з апаратурою для їх фільтрування та стерилізації. Фізико-хімічні властивості лікарських речовин та вид основи відіграють важливе значення у виборі оптимальної технології мазей та гелів, тому вивчення основних правил і набуття вмінь та навичок з урахуванням біофармацетичних і фармакологічних аспектів мають важливе значення при засвоєнні технології мазей та гелів. Навчальні цілі: Знати: ¨ характеристику і класифікацію м'яких лікарських форм, вимоги Державної Фармакопеї України та аналітичної нормативної документації; ¨ біофармацевтичні аспекти мазей; ¨ теоретичні основи виготовлення гомогенних мазей та гелів. ВМІТИ Аптечна технологія лікарських засобів – це навчальна дисципліна, яка спрямована на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок.  Метою вивчення дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок підготовки, зберігання вихідних матеріалів. Детальне і ґрунтовне ознайомлення з теоретичними і практичними питаннями виробництва фармацевтичних препаратів дає можливість більш повно засвоїти досліджуваний матеріал, реалізувати науково-творчий потенціал студентів і збагатити їх знаннями, які будуть безпосередньо використані в практичній діяльності. Bibliographic description (Ukraine): Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. навч.закладу (фармац. ф-тів) Є Гладух, О Рубан, І Сайко [та ін.] – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – 632. : іл. – (Серія “Національний підручник”). Abstract: Підручник написано з урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики: описано сучасні технології і обладнання, призначене для проведення технологічних процесів у промислових умовах. Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення промислової технології лікарських засобів. Для студентів фармацевтичних сп Завідувач кафедри ОЕФ та Технології ліків доц. Семенів.В. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи для студентів з дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів». ТЕМА: Сучасні засоби малої механізації для дозування порошків. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Приготування будь-якої лікарської форми передбачає обов’язкове дозування лікарських і допоміжних речовин. Тому для провізора необхідно знати будову і призначення приладів для дозування порошків в умовах аптеки. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ Інструкція щодо виготовлення очних лікарських засобів. в умовах аптек. < 20.  обробки аптечного посуду і пробок.  Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських засобів з антибіотиками повин­ на забезпечувати їх якість відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних доку­ ментів. Загальні правила. 1. Виготовлення лікарських засобів з антибіотиками необхідно проводити в асептичних умовах. Завідувач кафедри ОЕФ та Технології ліків доц. Семенів.В. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи для студентів з дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів». ТЕМА: Сучасні засоби малої механізації для дозування порошків. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Приготування будь-якої лікарської форми передбачає обов’язкове дозування лікарських і допоміжних речовин. Тому для провізора необхідно знати будову і призначення приладів для дозування порошків в умовах аптеки. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ Інструкція щодо виготовлення очних лікарських засобів. в умовах аптек. < 20.  обробки аптечного посуду і пробок.  Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських засобів з антибіотиками повин­ на забезпечувати їх якість відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних доку­ ментів. Загальні правила. 1. Виготовлення лікарських засобів з антибіотиками необхідно проводити в асептичних умовах. 1. Загальні питання технології ліків 2. Основні терміни і поняття в аптечній технології ліків 3. Поняття про лікарську форму і лікарський засіб. Область охорони здоров’я, що займається всебічним вивченням лікарських засобів, називається лікознавством, тобто наукою про ліки. Вона охоплює ряд наукових галузей та дисциплін. Сучасне лікознавство поділяється на два самостійних розділи: - фармакологію, яка вивчає дію лікарських засобів на організм; - фармацію. Слово «фармація» походить від древньоєгипетського слова «фармаки», що означає, «той, що дарує одужання і безпеку» або від грецького слова «фа Історія технології лікарських форм.: I. Виготовлення лікарських препаратів в давнину. У Стародавньому Єгипті та інших країнах Стародавнього Сходу засоби рослинного, тваринного і мінерального походження застосовували в наливному вигляді. Основні прийоми виготовлення лікарських препаратів - - - Медична Бібліотека на веб-сайті medbib.in.ua Лікарські речовини, що вводяться місцево, неоднаково проникають в тканини ока: водорозчинні субстанції володіють більшою проникністю, ніж жиророзчинні. Більш високий ефект досягається при введенні ліків шляхом іонофорезу. Лікарські засоби для лікування очних захворювань введені парантерильно, на своєму шляху долають гематоофтальмічний бар’єр. При місцевому введенні препарату, всмоктуючись через кон’юктиву і рогівку, швидко проникають в судинне русло і таким чином виявляють дію на весь організм. При захворюваннях судинної оболонки ока, сітківки, зорового нерва місцеве застосування лікарських з аптечна технологія ліків відіграє важливу роль у формуванні світогляду фармацевтів та провізорів i в забезпеченні їх спеціальної технологічної підготовки для здійснення професійної дiяльностi. Зміст та виклад матеріалу з технології лікарських засобів передбачає використання Державної Фармакопеї України i представлений в єдиному плані: визначення, характеристика, вимоги до лікарських форм, стадії технологічного процесу, вплив фармацевтичних факторів на бiодоступнiсть лікарських речовин, стабiльнiсть лікарських форм, сучасні види упаковки, оцінка якості та перспективи подальшого вдосконалення лі Для реклами лікарських засобів та медичних виробів, порівняно з рекламою інших товарів і виробів, передбачені особливі вимоги. Крім загальних вимог до реклами, передбачених законодавством для реклами товарів і виробів, для реклами лікарських засобів та медичних виробів передбачені особливі умови та додаткові обмеження. Остання версія: неділя, 5 лютий 2017, 16:33. Попереднє Lect 4 part 2.  Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій. Кафедра технології харчування. Інститут біомедичних технологій. Навчальні групи спеціальності 091 Біологія та РОЗК Навчальні групи спеціальності 226 Фармація, промис Основними поняттями технології ліків, є: фармакологічний засіб, лікарський засіб, лікарська речовина, лікарська форма і лікарський препарат (ліки). Фармакологічний засіб - це речовина або суміш речовин з установленою фармакологічною активністю. Після одержання позитивних результатів клінічних випробувань і дозволу уповноваженого на те органу на медичне застосування вона одержує назву лікарського засобу. Лікарський засіб - це фармакологічний засіб, дозволений уповноваженим на те органом відповідної країни для застосування з метою лікування, попередження і діагностики захворювання людини чи твар Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів. для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Фармація”. освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на 2007-08 н.р.  Технологія лікарських засобів (ТЛЗ) як наука, мета та завдання. Основні терміни та поняття в технології ліків. Загальні вимоги до лікарських форм. 3. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: підручник для студентів фармацевтичних факультетів ВМНЗ України ІІІ-IV рівнів акредитації /Видання третє За редакцією О.І.Тихонова. – Вінниця: Видавництво НОВА КНИГА, 2007. – 640с., іл.  6. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек. Методичні рекомендації О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних,.П.Черних та ін. // За ред. О.І.Тихонова і Т.Г. Ярних. · технологію ліків аптечного виробництва; · основні групи біологічно-активних речовин лікарської рослинної сировини; · стабільність та терміни зберігання лікарських засобів; · біологічно активні та допоміжні речовини лікарських форм; · фармацевтичні несумісності (фізичні, хімічні, фармакологічні), методи їх усунення; · накази МОЗ України щодо відпуску наркотичних, отруйних, одурманюючих лікарських засобів та прекурсорів. · технологію лікарських засобів промислового виробництва;вимоги GMP та інших належних фармацевтичних практик - вхідний контроль якості лікарських засобів; - внутрішньоскладське транспортування; - розміщення і належне зберігання  На аптечних складах у місцях зберігання лікарських засобів прикріпляється стелажна картка, в якій зазначається його найменування, серія, термін придатності, кількість. Рекомендується картку віддрукувати на цупкому папері і заводити на кожну серію, що надходить, для контролю за своєчасною її реалізацією. Розділ І. Військово-польова технологія лікарських засобів. В результаті вивчення дисципліни випускники повинні  1. Сучасний стан військово-польової технології лікарських засобів. 2. Основні задачі і шляхи розвитку військово-польової технології лікарських засобів. 3. Особливості виготовлення препаратів у польових умовах. 4. Узагальнення досвіду технологічної роботи військових аптек в зоні проведення АТО.  13. Характеристика і класифікація ін’єкційних розчинів аптечного виготовлення. 14. Вимоги Державної Фармакопеї України, наказів МОЗ України щодо лікарських засобів для парентерального введення і умови їх виготовлення у військових аптеках. 15. Розчинники і лікарські речовини. Державна система забезпечення якості лікарських засобів в Україні. Презентация на заданную тему содержит 52 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации » Химия » Управління якістю у фармацевтичній галузі. Державна система забезпечення якості лікарських засобів в Україні. 1 52.  Для аптечного підприємства значення впровадження системи управління якістю полягає в тому, що вона доповнює і посилює нормативні вимоги фармацевтичної галузі. Тому з’ являється додаткова впевненість у досягненні та підтримці належної якості послуг.


підручник аптечної технології лікарських засобів

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

фізика формули складні

охорона праці як система заходів та засобів спрямована на збереження

математика 5 клас захарійченко відповіді